.  .    8-903-452-88-12                  info@krasnyidar.ru

 

                  19  2011   "Z"

 4,3  1 

 

- - ()

-    -  ()            

-   - ()

- -  ()

 

 

              2 x  FIFe                                        2     FIFe

GINGER LONG MEADOW                          COOL MOTIONs XENIA

                    

        (MCO d 22)                                                (MCO fs  09 )                                                

 

           

        

                               

ZIMUSHKA ZIMA KRASNYI DAR /

- - 

10

8

6

4

2

 

4

 

 

ZACHAR KRASNYI DAR /    

-    -

10

8

 

6

 

4

 

 

2

4

    

 

 

ZAIRE  KRASNYI DAR/  

-   -

10

8

6

4

2

 

4

  

ZINON KRASNYI DAR/

-

10

8

6

4

2

4